Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ  

Решение за прекратяване на обществена поръчка
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

Мотиви за промени в правилник  

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Грамада

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Грамада  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГРАМАДА“

За обявата Документ

Задание за изработване на ОУП

Задание за изработване на ОУП Писмо РИОСВ  

Съобщение

Съобщение  

Документи за обществена поръчка

документи -обществена поръчка ХРАНИ

Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ  

Previous Page · Next Page