Месечен отчет април 2017 г

Месечен отчет април 2017 г  

ПРОЕКТ – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и реконструкция на сграда на общинската администрация – Община Грамада, находяща се на пл.“Мико Нинов“ №1, УПИ ХХІ, в кв. 80 по плана на гр.Грамада, по Проект „Красива България“ .

Документи  

Обявление
чл. 12. т. 2 2016

чл. 12. т. 2 2016 – 1 чл. 12. т. 2 2016 – 2 чл. 12. т. 2 2016 –…

чл. 12, т.3 2016г

чл. 12, т.3 2016г  

чл. 12, т. 2 2015г

чл. 12, т. 2 2015г  

чл. 12, т. 1, 2016г

чл. 12, т. 1, 2016г  

чл. 12, т. 1, 2015г

чл. 12, т. 1, 2015г  

Месечен отчет Март 2017 г

Месечен отчет Март 2017 г  

Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета

Предложение – приемане на отчета B3_2016_4_5505 IB3_2016_4_5505_K33 IB3_2016_4_5505_KSF IB3_2016_4_5505_RA

Previous Page · Next Page