Публично обсъждане на проекта за бюджет 2017 на Община Грамада

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Грамада организира публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година, което ще се проведе на 06.01.2017 г. от 14.00 часа в зала на НЧ „ Пробуда – 1908”, гр. Грамада.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Грамада.

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *