РЕШЕНИЕ №66

Р Е Ш Е Н И Е
№ 66
Взето с протокол № 08/12.05.2016 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение по постъпили писма от „БДИН”АД гр.Видин за финансови претенции към община Грамада
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
На основание чл.21, ал.11, т. 6 от ЗМСМА,Общински съвет – Грамада прие:
1.Не дава съгласие на кмета на Община Грамада, за доброволно плащане на вземанията претендирани от „БДИН”АД към община Грамада, възникнали по силата на сключен договор между „БДИН”АД гр.Видин и „ВОДСТРОЙ”АД – гр.Видин

Решението е прието с 8 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *