РЕШЕНИЕ №63

Р Е Ш Е Н И Е
№ 63
Взето с протокол № 08/12.05.2016 г.
ОТНОСНО: Промяна на част от имотите в Приложения – 1,3,5 и 6 и допълване с нови свободни имоти в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на община Грамада за 2016 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2, на основание чл.8 ал.1 и ал.9 от ЗОС и във връзка с чл.27 ал.5 от ЗМСМА:
1.Допълва и изменя Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Грамада за 2016 г. както следва:
1.Променя част от имотите в приложение № 1,3,5,6
2.Допълва приложение № 1,2,3,4,5

Решението е прието с 9 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *