РЕШЕНИЕ №62

Р Е Ш Е Н И Е
№ 62
Взето с протокол № 08/12.05.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Грамада за периода 2016 – 2020 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин(2016 – 2020 г.)
Приема: Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Грамада за периода 2016 – 2020 г.

Решението е прието с 9 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *