РЕШЕНИЕ №61

Р Е Ш Е Н И Е
№ 61
Взето с протокол № 08/12.05.2016 г.
ОТНОСНО: Заплащане на превозните разноски на служители от Общинска администрация – гр.Грамада

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, и във връзка съгласно чл.43 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г.:
1.Допълва и изменя списъка на служителите от Общинска администрация – Грамада с право на превозни разноски за 2016 г. – КАРТИ ЗА ПЪТУВАНЕ издадени от превозвачи ЕТ „Дрифт – Николай Киров” и ЕТ „Цецка – 2000 – Цецка Петкова”по маршрут Видин – Грамада – Видин в размер на 85% от стойността на картата, считано от 01.05.2016 г., както следва:
1.Юлия Пенкова Петрова – секретар МКБППМН и ЧР
2.Светлана Сиянова Стоянова – счетоводител

Решението е прието с 7 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *