РЕШЕНИЕ №59

Р Е Ш Е Н И Е № 59
Взето с протокол № 08/12.05.2016 г.
ОТНОСНО: Докладна от Теменужка Иванова Иванова – директор на ОДЗ „Т.Титуренков”- Грамада относно: отпускане на помощ за заплащане на дължими такси „детска градина” на деца в тежко социално положение

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,във връзка с постъпила в деловодството докладна:
1.Помощите гласувани на горепосочените деца да се преведат на ОДЗ „Тодор Титуренков”за заплащане такса „детска градина.”

Решението е прието с 9 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *