ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

О Б Я В Я В А М:
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГРАМАДА ЗА 2015 Г.
на 05.05.2016 г. от 10.00 часа в залата на НЧ” Пробуда-1908” Грамада
при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1.Доклад за изпълнението на Общинския бюджет за 2015 г. по основни показатели.

2.Обсъждане на отчета на бюджета с присъстващите представители на местната общност.

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *