Monthly Archives: февруари 2017

Заповед за агитационни материали Заповед за агитационни материали  

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА – ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА – ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН  

Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ  

месечен отчет – януари 2017г

Месечен отчет – януари 2017г  

Обява за обществена поръчка

Обява за обществена поръчка    

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.

Заповед обявяване на списъци Списък    

Решения от три заседания на ОбС – Грамада

Прот.№15 Реш от 119-124 Прот.№ 16, реш.от № 125 до 130 Прот.№ 17 решения № 131,132

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ДО ГОСПОДИН МИЛЧО БАШЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАМАДА И И ГОСПОЖА ВИОЛЕТА ТОШЕВА ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАМАДА БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО…

Покана консултации за СИК община Грамада

Покана консултации за СИК община Грамада