Monthly Archives: май 2016
РЕШЕНИЕ № 58

Р Е Ш Е Н И Е № 58 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Приемане на отчета за…

РЕШЕНИЕ №57

Р Е Ш Е Н И Е № 57 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Актуализация на капиталовите разходи…

РЕШЕНИЕ №56

Р Е Ш Е Н И Е № 56 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Отчет за състоянието на…

РЕШЕНИЕ №55

Р Е Ш Е Н И Е № 55 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Утвърждаване заповеди за командировки…

РЕШЕНИЕ №54

Р Е Ш Е Н И Е № 54 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Доклад за осъществената читалищна…

РЕШЕНИЕ № 53

Р Е Ш Е Н И Е № 53 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Приемане на Отчета за…

Забрана за къпане във водните площи на територията на община Грамада
На 12.05.2016г. ще се проведе редовно заседание на ОбС – Грамада

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА и чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Грамада, неговите комисии и…

Решение 03 от 05.05.2016г

Previous Page