Monthly Archives: април 2016
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

О Б Я В Я В А М: ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГРАМАДА…

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОбС – ГРАМАДА МАНДАТ 2015 – 2019г.

1.Комисия по бюджет, финанси данъчна политика,стопанска дейност и европейски фондове в състав от 3-ма члена Председател: Владимир Петров Вълчев Членове:…

СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАМАДА МАНДАТ 2015-2019г.

1.ОГНЯН ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 2.ВЛАДИМИР МАЛИНОВ ЦЕКОВ 3.ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ 4.ДИЛЯН СЕРГЕЕВ БЪЧВАРСКИ 5.ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИТОВ 6.ДИМИТЪР ПЕТРОВ БЪЧВАРСКИ…

Решение № 51 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 51 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Молби за отпускане на еднократна помощ….

Решение № 50 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 50 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Приемане на годишен план за развитие…

Решение № 49 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 49 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Промяна на състава на Обществен съвет…

Решение № 48 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 48 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Приемане на Бюджетна прогноза за периода…

Решение № 47 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 47 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението…

Решение № 46 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 46 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Годишен план за паша и правила…

Решение № 45 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 45 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №1,…

Next Page