Category Archives: Новини
Създаване на трайни насаждение от лавандула в землището на с. Медешевци, с. Водна, Община Грамада, Област Видин
Обява за работни места

Уведомява работодателите от общините Кула, Грамада, Макреш и Бойница, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване…

Обява за инвестиционно предложение “ ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ И ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ“
Реконструкция на външен водопровод на град Грамада – от помпена станция „Бояново“ до напорен резрвоар „Грамада“
Обява – Експрети

Обяви – Експерти – Грамада Формуляр за кандидатстване (образец) (1)

Oбява за инвестиционно предложение
ОбС-Грамада свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 30.06.2016г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА и чл.16,ал.1,т.1 от…

Забрана за къпане във водните площи на територията на община Грамада
На 12.05.2016г. ще се проведе редовно заседание на ОбС – Грамада

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА и чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Грамада, неговите комисии и…

Решение 03 от 05.05.2016г

Previous Page · Next Page