Category Archives: Общински съвет
Съобщение от ОБС-Грамада
Мотивирано предложение наредба 56

Предложение наредба 56      

РЕШЕНИЕ № 70

РЕШЕНИЕ № 70 Взето с протокол № 09 /30.06.2016 година ОТНОСНО: Отстраняване на явна техническа грешка, допусната в Приложение №…

РЕШЕНИЕ № 68

Р Е Ш Е Н И Е № 68 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Предложение от Милчо Петров…

РЕШЕНИЕ №67

Р Е Ш Е Н И Е № 67 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Искане № 1128/27.05.2016 г….

РЕШЕНИЕ №66

Р Е Ш Е Н И Е № 66 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Вземане на решение по…

РЕШЕНИЕ № 65

Р Е Ш Е Н И Е № 65 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Промяна на предназначението на…

РЕШЕНИЕ № 64

Р Е Ш Е Н И Е № 64 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Откриване и провеждане на…

РЕШЕНИЕ №63

Р Е Ш Е Н И Е № 63 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Промяна на част от…

РЕШЕНИЕ №62

Р Е Ш Е Н И Е № 62 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия…

Previous Page · Next Page