Category Archives: Състав
СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОбС – ГРАМАДА МАНДАТ 2015 – 2019г.

1.Комисия по бюджет, финанси данъчна политика,стопанска дейност и европейски фондове в състав от 3-ма члена Председател: Владимир Петров Вълчев Членове:…

СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАМАДА МАНДАТ 2015-2019г.

1.ОГНЯН ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 2.ВЛАДИМИР МАЛИНОВ ЦЕКОВ 3.ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ 4.ДИЛЯН СЕРГЕЕВ БЪЧВАРСКИ 5.ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИТОВ 6.ДИМИТЪР ПЕТРОВ БЪЧВАРСКИ…