Category Archives: Решения
РЕШЕНИЕ №56

Р Е Ш Е Н И Е № 56 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Отчет за състоянието на…

РЕШЕНИЕ №55

Р Е Ш Е Н И Е № 55 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Утвърждаване заповеди за командировки…

РЕШЕНИЕ №54

Р Е Ш Е Н И Е № 54 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Доклад за осъществената читалищна…

РЕШЕНИЕ № 53

Р Е Ш Е Н И Е № 53 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Приемане на Отчета за…

Решение № 51 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 51 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Молби за отпускане на еднократна помощ….

Решение № 50 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 50 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Приемане на годишен план за развитие…

Решение № 49 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 49 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Промяна на състава на Обществен съвет…

Решение № 48 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 48 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Приемане на Бюджетна прогноза за периода…

Решение № 47 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 47 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението…

Решение № 46 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 46 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Годишен план за паша и правила…

Previous Page · Next Page