Category Archives: Решения
РЕШЕНИЕ №66

Р Е Ш Е Н И Е № 66 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Вземане на решение по…

РЕШЕНИЕ № 65

Р Е Ш Е Н И Е № 65 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Промяна на предназначението на…

РЕШЕНИЕ № 64

Р Е Ш Е Н И Е № 64 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Откриване и провеждане на…

РЕШЕНИЕ №63

Р Е Ш Е Н И Е № 63 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Промяна на част от…

РЕШЕНИЕ №62

Р Е Ш Е Н И Е № 62 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия…

РЕШЕНИЕ №61

Р Е Ш Е Н И Е № 61 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Заплащане на превозните разноски…

РЕШЕНИЕ №60

Р Е Ш Е Н И Е № 60 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Приемане на отчет за…

РЕШЕНИЕ №59

Р Е Ш Е Н И Е № 59 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Докладна от Теменужка Иванова…

РЕШЕНИЕ № 58

Р Е Ш Е Н И Е № 58 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Приемане на отчета за…

РЕШЕНИЕ №57

Р Е Ш Е Н И Е № 57 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Актуализация на капиталовите разходи…

Previous Page · Next Page