Решение № 43 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 43
Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на комисията през 2015г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Общински съвет Грамада приема: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Грамада през 2015 година.

Решението е прието с 11 гласа „ЗА”.

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *