Решение № 40 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 40
Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година

ОТНОСНО: Приемане на Общинска Програма за детето за 2016г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето

Общинският съвет приема: Общинска програма за детето 2016 г.

Решението е прието с 11 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *