Решение № 35 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 35
Взето с протокол № 06 / 07. 03. 2016 година

ОТНОСНО: Краткосрочната Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2016 г. – 2019 г. на Община Грамада.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници

Общински съвет приема : Краткосрочната програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2016 – 2019 г. на община Грамада.

Решението е прието с 10 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *