Решение № 37 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 37
Взето с протокол № 06 / 07. 03. 2016 година
ОТНОСНО: Отмяна на т.2 от Решение № 19, взето с Протокол № 4/ 30. 12. 2015 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал.2
Общински съвет Грамада: Отменя точка 2 от Решение № 19, взето с Протокол № 04 / 30. 12. 2015 г.

Решението е прието с 11 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев

 

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *