Резултати от втори етап на проведен подбор – събеседване /оценка и класиране/

Резултати от втори етап на проведен подбор – събеседване /оценка и класиране/ проведено на 15.02.2016 г. с кандидати за работа в Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда,
по проект „Подкрепа за социална интеграция и независим живот “,
Договор № BG05M9OP001-2.002-0033-C001

Координатор, грижи за възрастни хора в общността
№ Имена Общ брой точки от събеседването
1 Мими Илиева Иванова 106
2 Веселка Данкова Начева 102

Сътрудник,социални дейности
№ Имена Общ брой точки от събеседването
1 Мими Илиева Иванова 106
2 Веселка Данкова Начева 102
3 Наталия Петрова Йорданова 100

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *