ОБЯВЯВА набиране на потребители за ползването на социална услуга ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, която ще се предоставя по проекта за периода от 01.02.2016 г. до 30.09.2017 г.

ОБЩИНА ГРАМАДА,
като Бенефициент по проект „Подкрепа за социална интеграция и независим живот “,Договор № BG05M9OP001-2.002-0033-C001

ОБЯВЯВА

набиране на потребители за ползването на социална услуга
ЛИЧЕН АСИСТЕНТ,
която ще се предоставя по проекта за периода от 01.02.2016 г. до 30.09.2017 г.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
• Хора с увреждания и техните семейства;
• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Необходими документи при кандидатстване за ползване на социалната услуга:
• Заявление за ползване на социална услуга „Личен асистент“ /образец/;
• Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ или медицински протокол на ЛКК /при наличие на такова/;
• Документ за самоличност /за справка/;
• При необходимост, доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи.

Кандидат-потребителите, могат да подават документи, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,00 часа, в Център за информация и услуги на гражданите, в административната сграда на Община Грамада, считано от 11.01.2016 г. до 30.01.2016 г. включително.

ЗАЯВЛЕНИЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *