ОБЩИНА ГРАМАДА ОБЯВЯВА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ за работа в Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда, по проект „Подкрепа за социална интеграция и независим живот“, Договор № BG05M9OP001-2.002-0033-C001

Координатор, грижи за възрастни хора в общността – 1 лице, по трудов договор за 20 месеца
( считано от м. февруари 2016г.), пълен щат – 8 часа на ден, с месечно възнаграждение 480,00 лв.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
Образование и квалификация: средно образование.
Допълнителни умения:
– Умения за работа в екип;
-Технически умения и компетентности:работа с компютри, със специфично оборудване и др.;
-Наличието на опит в социалната сфера е предимство.

Сътрудник, социални дейности – 2 лица, по трудов договор за 20 месеца( считано от м. февруари 2016г.), пълен щат – 8 часа на ден, с месечно възнаграждение 450,00 лв.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
Образование и квалификация: средно образование.
Допълнителни умения:
– Умения за работа в екип;
-Технически умения и компетентности:работа с компютри, със специфично оборудване и др.;
-Наличието на опит в социалната сфера е предимство.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ ОБЯВЕНИ ДЛЪЖНОСТИ:
– Формуляр за кандидатстване (образец);
– Автобиография (образец);
– Копие от диплома за завършено образование;
– Копие на документи, удостоверяващи професионален опит /трудова и/или осигурителна книжка/;
– Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности и умения, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

ОБЩИНА ГРАМАДА, като работодател няма претенции към кандидатите по отношение на пол, етнос/националност и вероизповедание.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
1. Подбор по документи. Класиралите се получават покана за събеседване.
2. Събеседване.

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: Всеки работен ден от 8,00 ч. до 17,00 ч. в срок от 13.01.2016г. до 13.02.2016 г., в сградата на Община Грамада, гр. Грамада, пл. „Мико Нинов” № 1, лично от кандидатите или в електронен вариант на e-mail: obstina_gramada@abv.bg

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: До 17.00 часа на 13.02.2016 г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 0878789131 и 0893972929.

Формуляр за кандидатстване (образец) (2)

 

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *