СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОбС – ГРАМАДА МАНДАТ 2015 – 2019г.

1.Комисия по бюджет, финанси данъчна политика,стопанска дейност и европейски фондове в състав от 3-ма члена

Председател: Владимир Петров Вълчев
Членове: 1. Димитър Петров Бъчварски
2. Николай Пламенов Иванов

2.Комисия по образование, култура, социални дейности, здравеопазване, младежта и спорта, в състав от 3-ма члена;

Председател: Димитър Петков Митов
Членове: 1.Николай Любенов Гергов
2.Николай Пламенов Иванов

3.Комисия по общинска собственост, УТ /устройство на територията/, земеделие и гори ,опазване на околната среда и благоустрояване в състав от 3-ма члена;

Председател: Страхил Живков Неделков
Членове: 1. Дилян Сергеев Бъчварски
2. Владимир Петров Вълчев

4.Комисия по нормативна уредба,административно обслужване обществен ред и сигурност и предотвратяване и установяване конфликт на интереси, в състав от 3-ма члена”.

Председател: Владимир Малинов Цеков
Членове: 1.Михаил Ангелов Конов
2.Николай Ангелов Найденов

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *