Решение № 50 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 50
Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Грамада за 2016г.-2017г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП, Общински съвет – Грамада:

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Грамада за 2016 – 2017 г.

Решението е прието с 11 гласа „ЗА”

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *