Решение № 49 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 49
Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година

ОТНОСНО: Промяна на състава на Обществен съвет за социално подпомагане и приемане на Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет за социално подпомагане и услуги в община Грамада.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 35 от Закона за социално подпомагане, чл. 52 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Грамада

І. Създава Обществен съвет в състав:
1. Марийка Петрова – председател
2. Надя Митова – секретар
3. Кирилка Тасева – член
4. Галя Недкова – член
5. Мими Иванова – член
6. Димитър Митов – член
7. Юлия Пенкова – член
ІІ. Приема Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в Община Грамада.

Решението е прието с 10 гласа „ЗА”.

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *