Решение № 48 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 48
Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година

ОТНОСНО: Приемане на Бюджетна прогноза за периода 2017г.-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Грамада.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА чл.83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 16, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет във връзка с разпоредбите на РМС № 56 от 28 януари 2016 г. за бюджетната процедура за 2017 г. и писмо БЮ – 1 от 10 февруари 2016 г. на Министерство на финансите, Общински съвет Грамада

Одобрява Прогноза за периода 2017 – 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Грамада, съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 10 февруари 2016 г. на Министерство на финансите.

Решението е прието с 10 гласа „ЗА”.

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *