Решение № 47 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 47
Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година

ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. на община Грамада за 2015г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Грамада

Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Грамада през 2015 г.

Решението е прието с 11 гласа „ЗА”.

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *