Решение № 46 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ

№ 46
Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година

ОТНОСНО: Годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Грамада за стопанската 2016-2017г.
.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 37о, ал. 2 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Грамада:

Приема „Годишния план за паша и Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Грамада за стопанската 2016 – 2017 година”.

Решението е прието с 11 гласа „ЗА”.

Огнян Георгиев
Председател ОбС – Грамада

About

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *