Monthly Archives: май 2017
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по проект – „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и реконструкция на сграда на общинската администрация – Община Грамада, находяща се на пл.“Мико Нинов“ №1, УПИ ХХІ, в кв. 80 по плана на гр.Грамада, по Проект „Красива България“ .
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАМАДА .
Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от  Правилника за организацията и дейността на ОбС Грамада, неговите комисии…

Отчет първо тримесечие 2017 г

Отчет първо тримесечие 2017 г  

Месечен отчет април 2017 г

Месечен отчет април 2017 г  

ПРОЕКТ – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и реконструкция на сграда на общинската администрация – Община Грамада, находяща се на пл.“Мико Нинов“ №1, УПИ ХХІ, в кв. 80 по плана на гр.Грамада, по Проект „Красива България“ .

Документи  

Обявление
чл. 12. т. 2 2016

чл. 12. т. 2 2016 – 1 чл. 12. т. 2 2016 – 2 чл. 12. т. 2 2016 –…

чл. 12, т.3 2016г

чл. 12, т.3 2016г  

чл. 12, т. 2 2015г

чл. 12, т. 2 2015г  

Next Page