Monthly Archives: декември 2016
Председателя на ОбС-Грамада свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 29.12.2016г

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Грамада, неговите комисии и…

Публично обсъждане на проекта за бюджет 2017 на Община Грамада

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Грамада организира публично обсъждане на проекта…

Община Грамада уведомява жителите на общината, че на територията на Област Видин са констатирани към 19. 12. 2016г. 5 /пет/ огнища на заразяване на домашни птици с „Птичи грип”

Община Грамада уведомява жителите на общината, че на територията на Област Видин са констатирани към 19. 12. 2016г. 5 /пет/…

Община Грамада обявява набиране на потребители на общо основание, за формиране на резерв за ползването на социални услуги

Обява потребители ЗАЯВЛЕНИЕ  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – ГРАМАДА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – ГРАМАДА