Monthly Archives: юни 2016
ОбС-Грамада свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 30.06.2016г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА и чл.16,ал.1,т.1 от…