Monthly Archives: април 2016
Решение № 38 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 38 Взето с протокол № 06 / 07. 03. 2016 година ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за 2015…

РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВКИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ОБЯВАТА…

Председателя на ОбС-Грамада свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 05.04.2016г. от 10.00 часа в залата на НЧ” Пробуда -1908” Грамада

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА и чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Грамада, неговите комисии…

Previous Page