Monthly Archives: април 2016
Решение № 44 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 44 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: откриване на процедура за продажба чрез…

Решение № 43 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 43 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на…

Решение № 42 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 42 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Предоставяне за временно и безвъзмездно ползване…

Решение № 41 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 41 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Заявление № 767 / 16. 03….

Решение № 40 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 40 Взето с протокол № 07 / 05. 04. 2016 година ОТНОСНО: Приемане на Общинска Програма за детето…

Решение № 34 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 34 Взето с протокол № 06 / 07. 03. 2016 година ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на…

Решение № 35 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 35 Взето с протокол № 06 / 07. 03. 2016 година ОТНОСНО: Краткосрочната Програма за насърчаване използването на…

Решение № 36 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 36 Взето с протокол № 06 / 07. 03. 2016 година ОТНОСНО: Изработване на подробен устройствен план –…

Решение № 37 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 37 Взето с протокол № 06 / 07. 03. 2016 година ОТНОСНО: Отмяна на т.2 от Решение №…

Решение № 39 на ОБС-Грамада

РЕШЕНИЕ № 39 Взето с протокол № 06 / 07. 03. 2016 година ОТНОСНО: Доклад от Теменужка Иванова Иванова –…

Previous Page · Next Page