Monthly Archives: март 2016
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020

СОУ “Хр. Ботев”

СОУ “Хр. Ботев” е единственото училище в община Грамада,осигуряващо добра и съвременна подготовка на своите възпитаници. Училището е правоприемник на…

Списък на имоти от общински поземлен фонд на общ. Грамада – пасища, мери и ливади за общо ползване, за индивидуално ползване и предимно за косене

 

Резултати от втори етап на проведен подбор – събеседване /оценка и класиране/

Резултати от втори етап на проведен подбор – събеседване /оценка и класиране/ проведено на 15.02.2016 г. с кандидати за работа…

Борсов договор N67

 

Борсов договор N66

   

Решение N2 /08.02 2016г. за условията на публична промяна обявена под номер 9049897 на портала за обществени поръчки

 

Решение за промяна на условията на публична промяна, обявена под N9049895 на портала за обществени поръчки

   

ОБЯВЯВА набиране на потребители за ползването на социална услуга ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, която ще се предоставя по проекта за периода от 01.02.2016 г. до 30.09.2017 г.

ОБЩИНА ГРАМАДА, като Бенефициент по проект „Подкрепа за социална интеграция и независим живот “,Договор № BG05M9OP001-2.002-0033-C001 ОБЯВЯВА набиране на потребители…

ОБЩИНА ГРАМАДА ОБЯВЯВА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ за работа в Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда, по проект „Подкрепа за социална интеграция и независим живот“, Договор № BG05M9OP001-2.002-0033-C001

Координатор, грижи за възрастни хора в общността – 1 лице, по трудов договор за 20 месеца ( считано от м….

Next Page