Category Archives: Новини
Документацията по Проект “ Красива България“

   

Към документацията по ЗОП – ХРАНИ

Към документацията по ЗОП – ХРАНИ    

Обява
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по проект – „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и реконструкция на сграда на общинската администрация – Община Грамада, находяща се на пл.“Мико Нинов“ №1, УПИ ХХІ, в кв. 80 по плана на гр.Грамада, по Проект „Красива България“ .
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАМАДА .
ПРОЕКТ – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и реконструкция на сграда на общинската администрация – Община Грамада, находяща се на пл.“Мико Нинов“ №1, УПИ ХХІ, в кв. 80 по плана на гр.Грамада, по Проект „Красива България“ .

Документи  

Обявление
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

Мотиви за промени в правилник  

Задание за изработване на ОУП

Задание за изработване на ОУП Писмо РИОСВ  

Съобщение

Съобщение  

Next Page