Category Archives: Общински съвет
Решения от Заседание на ОбС Грамада проведено на 19.05.2017 г.

Прот. № 21 Решения от 172 до 180  

Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от  Правилника за организацията и дейността на ОбС Грамада, неговите комисии…

Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета

Предложение – приемане на отчета B3_2016_4_5505 IB3_2016_4_5505_K33 IB3_2016_4_5505_KSF IB3_2016_4_5505_RA

Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ  

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Грамада

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Грамада  

Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ  

Решения от заседание на ОбС – Грамада състояло се 27.02.2017 г.

Прот. № 18 Решения от 133 до 152  

Наредба за записване в детска градина

Наредба за записване в детска градина  

Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ  

Решения от три заседания на ОбС – Грамада

Прот.№15 Реш от 119-124 Прот.№ 16, реш.от № 125 до 130 Прот.№ 17 решения № 131,132

Next Page