Category Archives: Решения
Решения от Заседание на ОбС Грамада проведено на 19.05.2017 г.

Прот. № 21 Решения от 172 до 180  

Решения от заседание на ОбС – Грамада състояло се 27.02.2017 г.

Прот. № 18 Решения от 133 до 152  

Решения от три заседания на ОбС – Грамада

Прот.№15 Реш от 119-124 Прот.№ 16, реш.от № 125 до 130 Прот.№ 17 решения № 131,132

Решения на Общински съвет – Грамада от заседание проведено на 25.10.2016 година

Решения на Общински съвет – Грамада от заседание проведено на 25.10.2016 година    

Решение № 108 от заседание на Общински съвет проведено на 29.09.2016 год.

Решение № 108 от заседание на Общински съвет проведено на 29.09.2016 год.    

Решения от 97

Решения от 97      

Решения 76 на ОбС Грамада

  Решения от 76 до 96    

РЕШЕНИЕ № 70

РЕШЕНИЕ № 70 Взето с протокол № 09 /30.06.2016 година ОТНОСНО: Отстраняване на явна техническа грешка, допусната в Приложение №…

РЕШЕНИЕ № 68

Р Е Ш Е Н И Е № 68 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Предложение от Милчо Петров…

РЕШЕНИЕ №67

Р Е Ш Е Н И Е № 67 Взето с протокол № 08/12.05.2016 г. ОТНОСНО: Искане № 1128/27.05.2016 г….

Next Page