Заповед за агитационни материали Заповед за агитационни материали  

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА – ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА – ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН  

Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ  

Обява за обществена поръчка

Обява за обществена поръчка    

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.

Заповед обявяване на списъци Списък    

Решения от три заседания на ОбС – Грамада

Прот.№15 Реш от 119-124 Прот.№ 16, реш.от № 125 до 130 Прот.№ 17 решения № 131,132

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ДО ГОСПОДИН МИЛЧО БАШЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАМАДА И И ГОСПОЖА ВИОЛЕТА ТОШЕВА ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАМАДА БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО…

Покана консултации за СИК община Грамада

Покана консултации за СИК община Грамада  

Съобщение за заседание на ОБС-Грамада

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ  

Заповед за образуване на избирателните секции в община Грамада

Заповед за образуване на избирателните секции в община Грамада  

Next Page