Председателя на ОбС-Грамада свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 29.12.2016г

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Грамада, неговите комисии и…

Публично обсъждане на проекта за бюджет 2017 на Община Грамада

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Грамада организира публично обсъждане на проекта…

Община Грамада уведомява жителите на общината, че на територията на Област Видин са констатирани към 19. 12. 2016г. 5 /пет/ огнища на заразяване на домашни птици с „Птичи грип”

Община Грамада уведомява жителите на общината, че на територията на Област Видин са констатирани към 19. 12. 2016г. 5 /пет/…

Община Грамада обявява набиране на потребители на общо основание, за формиране на резерв за ползването на социални услуги

Обява потребители ЗАЯВЛЕНИЕ  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – ГРАМАДА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – ГРАМАДА

Създаване на трайни насаждение от лавандула в землището на с. Медешевци, с. Водна, Община Грамада, Област Видин
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

Списък

Решения на Общински съвет – Грамада от заседание проведено на 25.10.2016 година

Решения на Общински съвет – Грамада от заседание проведено на 25.10.2016 година    

Обява за работни места

Уведомява работодателите от общините Кула, Грамада, Макреш и Бойница, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване…

Заповед за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заповед за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването    

Next Page