Съобщение за заседание на ОбС-Грамада

Съобщение за заседание на ОбС-Грамада    

Удостоверения за Президентските избори

Удостоверение Удостоверение Удостоверение Удостоверение Съобщение на МВР

Решение № 108 от заседание на Общински съвет проведено на 29.09.2016 год.

Решение № 108 от заседание на Общински съвет проведено на 29.09.2016 год.    

Заповед за агитационни материали

Заповед за агитационни материали    

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.

информационен лист национален Референдум – 2016 г. На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите…

Решения от 97

Решения от 97      

Обява за инвестиционно предложение “ ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ И ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ“
Оферта НЧ “ Пробуда – 1908″ – гр. Грамада
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

Заповед обявяване на списъци Списък

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

Покана консултации за СИК община Грамада   Списък    

Next Page